Itemshop รายละเอียดไอเท็ม

Kit Lumber

หมวดหมู่: Command
+ Dark Oak log x 64 + Birch log x 64 + Oak log x 64 + Acacia log x 64 + Spruce log x 64 + Dark Oak sapling x 16 + Birch sapling x 16 + Oak Sapling x 16 + Acacia sapling x 16 + Spruce sapling x 16 + Dark Oak sapling x 16 1 Diamond Axe: + Unbreaking III +

300.00 Points

จำนวนที่สินค้านี้ถูกซื้อ: 0 ครั้ง